Zkažené zuby

Zuby jsou tou částí lidského těla, o které se v nadsázce často říká, že ji evoluce moc dobře nevymyslela. To je sice poněkud zjednodušený pohled na evoluci, pravdou ale je, že zuby jsou častým zdrojem nepříjemných situací a problémů. Je však na místě si také přiznat, že za celou řadu z nich si můžeme sami svojí nedůsledností při vykonávání (nebo naopak nevykonávání) hygieny v našich ústech. Jedním z největších problémů jsou potom zkažené zuby.

Co jsou zkažené zuby?

Pojem zkažené zuby je samozřejmě odvozen od zubního kazu. Jedná se o běžné, přesto ale potenciálně nebezpečné onemocnění. Zubní kaz vzniká tak, že bakterie tvořící zubní plak produkují kyseliny schopné naleptávat povrch zubů. Zpočátku je poškození jen velmi mírné a čistě povrchové, v této fází není ani nikterak složité jej napravit. Pokud si ale člověk problém neuvědomí, anebo jej neřeší, poškození se dostává stále hlouběji, až dojde k napadení vnitřní části zubu.

Čím hlouběji poškození proniká, tím větší problémy působí, tím větší a častější bolest člověk pociťuje a v neposlední řadě je tím obtížnější stav napravit a proces zvrátit. Jeho konečnou fází je vypadnutí zubu, kterému navíc může předcházet i velmi bolestivý absces proniknuvší do čelistní kosti. Zkažený zub je tedy opravdu problém, který není radno podceňovat. Při opravdu velkém zanedbání může dojít ke ztrátě zubů a nutnosti nahradit zuby implantáty all on 4. Hlavní otázka však zní: jak zachránit zkažený zub? Specifické problémy potom přináší zkažený zub moudrosti. Ty však již v našich ústech nemají žádnou důležitou roli a lékaři proto v případě, že je napadne zubní kaz, přistupují rovnou k vytržení. I když se jedná o obávaný zákrok, člověku může do budoucna ušetřit řadu dalších problémů.

Léčba a prevence

Léčba zkaženého zubu je zcela odvislá od fáze, ve které se zubní kaz nachází. Začne-li jej člověk řešit dostatečně brzo, postačí pravděpodobně zlepšení ústní hygieny, případně fluoridová terapie. Sklovina se v takovém případě může zacelit a problém zmizí. Jestliže kaz pronikne až do vnitřní výplně zubu, tzv. zuboviny, je nutné tuto původní výplň odstranit a nahradit výplní umělou.

Pokud však přijde snaha o řešení problému se zubním kazem příliš pozdě, ani sebelepší zubní lékař již zub nezachrání. V takovém případě nezbývá nic jiného, než zub vytrhnout a poté přijde na řadu řešení v podobě zubních náhrad. Ty jsou dnes již na takové úrovni, že z funkčního i estetického hlediska původní zuby de-facto dokonale nahradí. Není to ale zadarmo, a to jak v doslovném, tak v přeneseném významu. A prevence zkažených zubů je přitom tak jednoduchá… Stačí si jen čistit pravidelně a správně zuby, dbát na vyplachování úst ústní vodou a také chodit na pravidelné preventivní kontroly k zubnímu lékaři. V tom tkví celé kouzlo účinné prevence proti vzniku zubního kazu.